Geokronologi

Geokronologi er en disiplin innen geologi som omhandler vitenskapen om aldersbestemmelser av bergarter, fossiler og sedimenter. NGU bruker aktivt aldersbestemmelser strategisk i bergart-ressurskartlegging og forskning, og bidrar til å øke forståelsen av vår felles geologiske historie. Alder på bergarter hjelper oss å forstå hvordan ulike bergarter er relatert til hverandre og hvilke geologiske prosesser de har vært en del av.

 

NGU-lab disponerer flere fasiliteter til aldersbestemmelse av bergarter, basert på nedbryting av radioaktive isotoper til stabile isotoper. U-Pb metoden bygger på nedbrytingsprosesser av uran, mens i K-Ar og 40Ar/39Ar metoden er det nedbryting av 40K til 40Ar som studeres og benyttes for å finne alderen på bergarter og mineraler. 

Den geologiske historien er delt opp i tidsaldre.
Den geologiske historien er definert i tidsepoker.