Fly- og helikoptergeofysikk

NGU har utført geofysiske målinger fra luften siden 1958. Etter å ha dekket fastlands-Norge og deler av kontinentalsokkelen med magnetiske flymålinger, ble et program for høyoppløselige helikoptermålinger startet tidlig på syttitallet. En rekartlegging av sokkel og land med fly ble igangsatt henholdsvis på 80- og 2000-tallet.

Geofysiske målinger med NGUs utstyr og prosessering har til enhver tid vært moderne. Ved magnetiske målinger fra fly benytter NGU en slepet sonde. Denne type måling foregår i dag hovedsakelig over sjø. På land har NGU benyttet utenlandske operatører for magnetiske og radiometriske målinger. NGU utfører i dag magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske målinger fra helikopter. Vanligvis festes den radiometriske sensoren under helikopteret, mens den magnetiske sensoren og EM systemet slepes i en bombe ca 30 meter under helikopteret. Standard flyhøyde er 60 meter, og målehastigheten er vanligvis 100 km/t (ca 30 m/s). Instrumentering og spesifikasjoner ellers kan justeres etter oppdragsgivers ønsker.

Oppdragsgivere

I løpet av de siste 30 årene har NGU utført en rekke oppdrag for industrien. Dette har vært alt fra mineralprospektering via generell berggrunnskartlegging på land og sokkel til miljøundersøkelser. Foruten i Norge er det utført helikoptermålinger i Sverige og Finland.  Utenom oljevirksomheten representerer NGU det største miljø av geologer og geofysikere i Norge.