Engebøfjellet rutilforekomst

Engebøfjellet er den største kjente rutilforekomsten i Norge og så langt er 400 millioner tonn med god rutilførende eklogitt kartlagt. Det er en 2,5 km lang rutilførende eklogittkropp som ligger i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane.

Eklogitten ble dannet under omvandling av en om lag 1500 millioner år gammel titan-rik gabbro under de siste stadiene av den kaledonske fjellkjededannelsen (ca 400 millioner år siden). I denne prosessen ble rutil dannet fra titan-jern-oksider og silikater.

Eklogitten er dels deformert og viser tegn til retrograde hendelser hvor rutil har blitt omvandlet til ilmenitt og dels også til titanitt. I stor skala er effekten av denne omdannelsen liten.

I likhet med andre rutilforekomster i Vest-Norge, og i motsetning til en rekke andre rutilforekomster i verden, er rutilen fra Engebøfjellet praktisk talt fri for det radioaktive grunnstoffet Uran.

15000 m kjerneboringer har påvist kjente ressurser på 400 millioner tonn med god rutilførende eklogitt med et snittinnhold på ca 3,5 % rutil. Innholdet varierer mellom 2 % og 7 %, og rutilen er disseminert (spredt) i eklogittbergarten.

Forekomsten fortsetter ned mot dypet, og store mengder sannsynlig ressurs er indikert ved hjelp av gravimetriske undersøkelser.