Bruksområder for kvarts

Norsk kvarts går i hovedsak til metallurgisk industri, men kvarts og kvartsprodukter brukes til langt mer enn metallfremstilling og inngår i en rekke produkter vi daglig omgir oss med som bearbeidete matvarer, bildekk, maling, glass og keramikk for å nevne noen.

Mengden kvarts i for eksempel glass og keramikk vil variere med glassets kvalitet og bruksegenskaper.

I keramikk vil mengden av kvarts, blandingsforholdet mellom kvarts og de andre mineralene, brenntemperatur og brenntid variere mellom de ulike typene av keramikk. Steinvarer for hushold og laboratorieutstyr inneholder 10 % kvarts som øker til 15 % i servise og kokekar av porselen og 20 % i elektrisk porselensisolatorer. I keramiske fliser og sanitærartikler, inklusiv glasur, samt farget steintøy brukes 35 % kvarts, økende til 40 % i kinesisk porselen og porselensfliser.

For glass vil mengden av kvarts øke til over 40 % ved produksjon av fiberglass eller glassull til varmeisolasjon. Kvartsmengden øker til omtrent 60 % kvarts i Na-Ca-glass for fremstilling av vanlig planglass, glassbeholdere og flasker. Borsilikatglass som anvendes i industriprosesseringsutstyr, laboratorieutstyr og kokeutstyr er tilsatt omtrent 65 % kvarts. Silika- eller kvartsglass, som går til fabrikasjon av bl.a. laser-optikk, optiske fibere, halogenpærer og smeltedigler/ovner til fremstilling av silisium-metall til solceller, består nesten bare av kvarts.

Dessuten benyttes fargeløse og fargete krystaller av kvarts slik som ametyst (fiolett) og citrin (gul) som halv-edelsteiner i smykker. Spesielle typer av fargeløse naturlige og syntetiske kvartskrystaller kan også sages i tynne plater for å inngå i optiske (lasere) og elektroniske instrumenter (klokker).

Silisumkjemikalier

Forskjellige silisium-kjemikalier, som er videreforedlings-produkter av syntetisk natriumsilikat (vannglass) og silisium-metall, brukes som tilsetningsstoffer i en rekke sluttprodukter for å gi dem spesielle egenskaper. De inngår i vaskemidler, sprøytemidler i landbruket, blekk og tonere i printere, bilgummi, skosåler (friksjon), plast, kosmetikk, hygieneartikler (tannpasta), medisin (bl.a. piller), elektroartikler, maling, polerolje, matvarer og i øl for å gjøre det gjennomsiktig. Silisiumtetraklorid fremstilt av silisium metall er råstoff for produksjon av høy-rent poly- og mono-krystallint silisium metall til bruk som halvledere i solceller, microchips i datamaskiner og i sofistikert elektronisk utstyr.