Bestemmelse av glødetap

Gløding av prøver gjøres ved ulike temperatur alt etter hva som er formålet med målingene. For å bestemme innhold av organisk materiale vil f. eks. prøven glødes ved 430°C men andre temperaturer i området fra 400°C til 550°C kan også velges.
Prøvegløding i glødeovn ved 1000 °C.

Vekttapet ved gløding i det aktuelle temperaturintervallet vil normalt representere organisk materiale. Vektendringer vil også kunne skyldes avgivelse av krystallvann, tap av elementer ved fordampning, oksidasjon (f.eks. Fe2+ til Fe3+) mm., slik at parameteren som bestemmes kun må oppgis som glødetap ved den aktuelle temperatur.

Den mest anvendte glødetemperatur for fjerning av vann, CO2 og organisk materiale er 1000°C. For geologiske materialer vil glødetapet ved denne temperaturen ofte representere vanninnholdet, men dette gjelder bare i de tilfeller der prøven ikke inneholder karbonater, organisk materiale, andre flyktige forbindelser, eller komponenter som oksideres eller reduseres. 


Relatert innhold
Se også