Services

On this site you will find WMS-addresses enabling connection to your own map- or GIS software. This is typically referred to as a map service. In addition, you may look at potential usage of our data and services, you can view and download product sheets and legends, and access metadata.

You can choose to filter on topic and you can also use the search option. If you select List view, you can view the contents in a table. 

Topic Service Type Desc. URL Usage Product sheet Legend Show in map Metadata
ATOM Nedlastingtjeneste ATOM DOK-datasett er tilgjengeliggjort som Atom Feed. Det vil si at du som bruker kan abonnere (RSS Subscription) på hvilke datasett som er tilgjengelig på denne måten. 
Hver oppføring av den generelle Atom Feed peker til en ny Atom Feed - med oppføring for filer produsert for de indivuduelle datasettene. NGU produserer flere valgbare filformater, projeksjoner og administrative inndelinger.

Du kan også bruke Kartverkets klient for massiv nedlasting, for å laste ned våre data sammen med data fra andre dataeiere.

">
Bedrock geology Bedrock N250 WMS
Bedrock geology Bedrock N50 WMS
Cascading WMS
Geochemistry Geochemistry WMS
Geological diversity Geologisk arv WMS
Geological diversity Geotreat WMS
Stone construction m... Gravel and hard rock aggregates WMS
Groundwater Groundwater (Granada) WMS
Mineral resources Industrial minerals WMS
Marine geology Marine base maps WMS
Geochemistry, Marine... Marine - Geochemistry WMS
Marine geology Marine geohazards WMS
Marine geology Marine - geophoto WMS
Marine geology Marine landforms WMS
Marine geology Marine landscapes WMS
Geological diversity... Marine limit WMS
Marine geology Marine nature types WMS
Geophysics, Marine g... MarinLinjerProverWMS WMS
Mineral resources Metals WMS
Stone construction m... Natural stone WMS
Climate, Quaternary ... Permafrost WMS
Bedrock geology Radon WMS
Marine geology Seabed sediments and sedimentary environment WMS
Quaternary geology Sediments WMS