6 results
Rapporten inneholder resultater fra magnetiske målinger fra helikopter over et område ved Vik i Sogn, Sogn og Fjordane fylke. Området er i denne rapporten kalt Sogn 82 og dekker ca. 220 km2, og det ble i alt fløyet ca. 1 100 profil- kilometer. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 meter.
Bekkesedimenter er samlet inn fra 91 lokaliteter i kommunene Askvoll, Bremanger, Høyanger og Solund i forbindelse med NGU-prosjekt nr. 1733. Prøvene er analysert på 23 grunnstoffer. I forbindelse med forberedelsene til et geokjemisk kartleggingsprogram, som skal omfatte hele fylket, var det ønskelig å få oversikt over det eksisterende geokjemiske datamaterialet.
Magnetiske målinger er utført i borhull nr. 2B, 1983 ved Framfjord i Sogn. Måling av hullet med hensyn til påvisning av magnetiske poler og deres retning i forhold til borhullet er umulig, da borhullet er alt for steilt og borhull nr. 2 med det gjensittende borrør er for nært.
Hovedrapport etter grunnvannsundersøkelsene på Steia i Dale i årene 1977 - 1982. Prøvebrønnen foreslås nyttet som produksjonsbrønn.