1 results
... Her er Naustformasjonen tynn og flere undersjøiske skred har ført sedimenter ut i dyphavet. Eventuell olje og gass kan i dette ...
1 results in the search in employees.
Search for employees is based only on full text search, not on the facets.