38 results
Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) skal sikre deling og gjenbruk av samfunnsviktige data fra grunnundersøkelser i Norge. I kartinnsynet til NADAG vises geotekniske data sammen med andre typer grunnundersøkelser, noe ... beredskap og krisehåndtering i forbindelse med naturfare. NADAG er utviklet av NGU i samarbeid Statens vegvesen, Bane Nor og NVE. Til ...
NADAG (Grunnundersøkelser) ...
... seg bærekraftig. Og det i godt monn: Byrået regner ut at NADAG har en kostnad på 2,5 millioner kroner årlig. Men innsparinga ligger ... (f.eks «apper») Slik ser kartet ut i den nye NADAG-basen. Det grønne feltet i kartet viser Gløshaugen/Lerkendal-området i ...
... WebReg er nå tilgjengelig igjen. Historisk varsel: NADAG WebReg vil være nede pga. vedlikehold av databasen fra onsdag 24/02 ... for publisering av grunnundersøkelser og grunnboringer til NADAG. Opplasting av data via Geosuite-løypen vil fortsatt fungere, men vil ...
... og driftet Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG), i samarbeid med NVE, Statens vegvesen og BaneNor. Unik geoteknisk, ... geologi og digitalisering, og både drift og utvikling av NADAG og våre øvrige geofaglige kartløsninger følger nasjonale og ...
Vi ble nødt til å ta ned WMS-server for NADAG nå i formiddag pga en sårbarhet  i underliggende programvare. ... Ved spørsmål, kontakt wmsdrift@ngu.no Nedetid NADAG wms pga sikkerhetsoppdatering ...
Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) ...
... Trimble, Norkart og CGI benyttet. Et av hovedformålene med NADAG er å tilgjengeliggjøre data fra alle grunnundersøkelser i en felles ... og kvikkleireområder fra Statens vegvesen). Data i NADAG I NADAG finnes til nå data fra bl.a. Statens vegvesen og Bane NOR, ...
... er utviklet. Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) - forundersøkelse ...
NADAG WebReg vil være nede pga. vedlikehold av databasen fra fredag 28.5. ... for publisering av grunnundersøkelser og grunnboringer til NADAG. Opplasting av data via Geosuite-løypen vil fortsatt fungere, men vil ... fra mandag 7.6. kl 12:00.   Ved spørsmål, kontakt nadag@ngu.no Nedetid NADAG WebReg til mandag 7.6. kl 12 ...
NADAG WebReg vil være nede pga. vedlikehold av databasen fra lørdag 12.6. ... for publisering av grunnundersøkelser og grunnboringer til NADAG. Opplasting av data via Geosuite-løypen vil fortsatt fungere, men vil ... mandag 14.6. kl 10:00.   Ved spørsmål, kontakt nadag@ngu.no NEDETID NADAG WEBREG TIL MANDAG 14.6. KL 10 ...
... finner du i Produktarket . I kartinnsynet til NADAG vises derimot data fra en rekke ulike databaser og/eller tjenester, og på denne måten blir NADAG en felles innsynsløsning til flere typer grunnundersøkelser. ...
August 2021 – Nå kan du søke i NADAG NADAG har to innsynsløsninger. I den første, NADAGs mobilversjon, kan du nå gjøre søk i databasen. Her kommer du til NADAG mobilversjon Gå til hovedmenyen på høyre side. Trykk på ...
... å vise data også fra andre grunnundersøkelser. Nytten av NADAG vil øke med økt datamengde, og vi ønsker oss mer data! Statens ... holder på å gjøre data klare til oversendelse til NADAG. Også Bane NOR har levert en god del av sine data til NADAG, og Norges ...
For nedlasting av selve de geotekniske data i NADAG kan man foreløpig kun gjøre dette på GeoSuite-format. Dette gjelder data som er levert til NADAG på dette formatet. For å åpne denne type data må man ha ... Det blir laget to produktspesifikasjoner for data i NADAG. Den ene representerer hele datamodellen, mens den andre er en mer ...
... oppdragstaker må levere fulle datasett til oppdragsgiver og NADAG, og på bestemte format. Sørg også for at oppdragstaker leverer ferdig ... og avklare med leverandør om hva som kan publiseres i NADAG. En del dataleverandører har signalisert at det vil være uproblematisk ...
Se oppbyggingen av NADAG her. Det beste er når vi får inn fulle datasett, siden de er ... for videre undersøkelser dersom den er tilgjengelig gjennom NADAG. Alt er bedre enn et tomt kart, og vi har derfor lagt til rette for at data på ulike format skal kunne leveres til NADAG. Alle data i NADAG hører til et prosjekt (GU), og disse vises som ...
... geotekniske database Geotekniske data kan leveres til NADAG på to måter: Gjennom GeoSuite toolbox Gjennom NADAG WebReg (webskjema og API) NADAG kan ta i mot alt fra kun metadata ...
... BrønnReg (registrering av grunnvann- og energibrønner) NADAG WebReg (registrering av geotekniske grunn NADAG Karttjenester (WMS) For nedlasting av geologiske data, henviser vi ...
... Registreringsløsninger på internett (BrønnReg, NADAG WebReg, NADAG GeofReg) Nedlastning av geologiske datasett (gjelder både NGUs ...
... er NGUs Nasjonale database for grunnundersøkelser, kalt NADAG . Her kan du blant annet kan få svar på dyp til fjell og forekomst av ... også flere til å registrere geotekniske undersøkelser i NADAG,som også ble anbefalt av  NGU etter Gjerdrum-skredet. ...
... (inkludert registreringsløsninger som bl.a. Brønnreg og NADAG WebReg), og ellers oppfylle de krav som stilles til oss som ansvarlig for ... 3.3 Ved bruk av Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) NGU behandler og lagrer personopplysninger i NADAG for å ...
... gjennom den nasjonale databasen for grunnundersøkelser ( NADAG ) og registrering av grunnvannsbrønner, energibrønner og rapporter i ...
... Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) inneholder informasjon om geotekniske boredata og andre ... informasjon om dette til databasen. Les mer om hvordan NADAG fungerer. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er den ...
... energibrønner (BrønnReg) Geofysikk Geoteknikk (NADAG) Data som deles med NGU følger Norsk Lisens for Offentlige ...
Utvalgsleder Inge Ryan sammen med statsrådene på pressekonferansen.
... av nasjonalt aktsomhetskart, samt innmeldingsplikt i NADAG – Nasjonal database for grunnundersøkelser. Inge Ryan ...
... dataene i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) Databasen fylles gradvis opp, og vi ønsker at alle dataeiere skal levere sine geotekniske data til NADAG. Dersom du ikke finner noen data for ditt område i NADAG, kan du ...
... av en Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). I følge konsulentselskapet Vista Analyse er dette en ...
... database for grunnundersøkelser er etablert på NGU, kalt NADAG. Den vil på sikt være til hjelp for å få oversikt over ...
... Targets galore Sediment-hosted CU-deposits NADAG - Nasjonal database for grunnundersøkelser 2017 ...  (norsk) Urban geology (english)  NADAG - Nasjonal database for grunnundersøkelser Radontrygge ...
... geotekniske data. NAsjonal DAtabase for Grunnundersøkelser (NADAG) vil over tid gi oversikt over hvilke undersøkelser som er utført hvor, ...
... InSAR Norge Ustabile fjellparti NADAG GRANADA Geofysikk NGU bidrar i arbeidet med ...
Åpne databaser og nettportaler er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er "en norsk greie som funker".
... kommuner gjennom Nasjonal Database for Grunnundersøkelser (NADAG). Brønn-, energi- og andre grunnboringer. Borekjerneanalyser ...
Krav om lokal infiltrasjon i urbane strøk, ofte med leirholdig grunn, kan være utfordrende. Samtidig kan byggeprosjekter og grunnvannssenkning kan føre til langsiktige poretrykksendringer og setningsskadeproblematikk.
... til fjell. Den nasjonale database for grunnundersøkelser NADAG viser hvor geotekniske grunnundersøkelser er utført og inneholder ...
... har flere samarbeidsflater og har hatt en stor satsing på NADAG hvor vi nå deltar og er med på finansiering av geofysikkmodulen. De ...
Et frodig landskap har en elv formet som en U-bokstav som går rundt en bakketopp
... Årsaken til Gjerdrumskredet var erosjon 28.9.21. NADAG er viktigere enn noen gang 27.9.21. Forskingstorget om gull, ...
1 results in the search in employees.
Search for employees is based only on full text search, not on the facets.