19 results
... havområde er mellom verdas mest biologisk produktive. Kontinentalsokkel og skråning ...
Den norske kontinentalsokkel Stad Lofoten. Magnetisk residualkart. Aeromagnetisk kart.; Den norske kontinentalsokkel Stad-Lofoten; 1:500 000; trykt i farger; ...
... vil bli fjernet fra tjenesten. Store deler av norsk kontinentalsokkel og Barentshavet har nå datadekning av mer detaljerte og ...
... gi svar på spørsmål som: Hvordan er landskapet på norsk kontinentalsokkel? Hva består havbunnen av? Hvordan er det biologiske ...
... en del smalere og dypere. Alle kyststater har automatisk kontinentalsokkel ut til 200 nautiske mil fra kysten i følge ... Mange land, inkludert Norge, har imidlertid kontinentalsokkel som strekker seg lenger ut. Disse statene må dokumentere ... Barentshavet og Norskehavet slik de ble anbefalt av FNs Kontinentalsokkel-kommisjon i 2009. (Foto: M.B. Haga/Utenriksdepartementet). ...
... og dekker de fleste marine miljøene fra fjorder til kontinentalsokkel, skråning og dyphav, forteller forsker Dag Ottesen på Laget ...
... til forveksling lik flere oljerike områder på norsk kontinentalsokkel. – Derfor er bergartene og undergrunnen i dette området ...
... Mengden detaljerte dybdedata fra midtnorsk kontinentalsokkel er foreløpig begrenset, men allerede nå er det mulig å ...
... er det observert bergarter under videofilming. På norsk kontinentalsokkel er det ingen steder hvor det er avsatt mindre løsmateriale ...
Nye kart og ferske resultater fra havbunnskartleggingen på Finnmarkskysten og Nordland VI er på nett. I tillegg er kartene i tidligere kartlagte områder oppdatert, og en serie på 32 splitter nye havbunnskart er tilgjengelige for nedlasting
... i Oslo og har bred forskningserfaring fra både norsk kontinentalsokkel og Arktis. Allsidig erfaring Han har blant annet ...
... mellom Norge og Grønland er et typisk eksempel, der vår kontinentalsokkel i dag ligger på en passiv grense, eller margin. - De ...
... Norge og Grønland er altså et typisk eksempel, der vår kontinentalsokkel i dag ligger på en passiv grense, eller margin. - De ...
... vann, og støtter antagelsen om at dette er et stort stykke kontinentalsokkel som har sklidd ut. Blokker og steiner gir grobunn for en rik ...
... om undersøkelser og utvinning av mineralressurser på norsk kontinentalsokkel er ufullstandig, og at det er behov for en reform av ...
... påpeker nemlig at kyststater har rettigheter over sin kontinentalsokkel, selv om den strekker seg mer enn 200 nautiske mil fra ...
... det boret nesten ti tørre letebrønner hvert år på norsk kontinentalsokkel. Kostnadene ligger på rundt hundre millioner kroner per ...
... rasene på dyphavssletta. Eggakanten, overgangen mellom flat kontinentalsokkel og kontinentalskråning ligger på omtrent 400 meters dyp, og ...
... etterlyste i 2011 mer kunnskap om den nye delen av Norges kontinentalsokkel. Gunnar Sand. Foto: SINTEF - Kunnskapen om ...