7 results
Hva består grunnen av, og hvilken styrke og bæreevne har den? Svaret på dette kartlegges med geotekniske metoder. Mye og kritisk informasjon kan hentes ut av hull i bakken.
... (GBU). Selve databasen NADAG kan man kalle NADAG Geoteknikk. Databasemodellen er basert på en datastruktur beskrevet i ...
... ingeniører eller et konsulentfirma som har ekspertise på geoteknikk for å få utført egne undersøkelser. Hvordan finner jeg ut ...
... bærekraftig måte, ikke minst i lys av klimaendringer. Geoteknikk spiller en vesentlig rolle i kartleggingen før nye byggeprosjekter. ...
... og de menneskelige lidelsene. Likevel var geologi, geoteknikk og årsaksforhold relativt sentrale tema, både i TV, radio, aviser, ...
... til å bygge unike nye tjenester og anvendelser innenfor geoteknikk, klima, big data-analyse, forsikring, eiendom, ...
... juridisk bindende. Konsolidering (geoteknikk) Consolidation (soil) Prosess der vann presses ut av ...
1 results in the search in employees.
Search for employees is based only on full text search, not on the facets.