Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

9911 results
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning, gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til Enger vannverk. Videre an- befalinger om utbedring av naturlig kilde.
Anvisning av alternative borested for vannforsyning til jordbruksvanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til boliger.
Anvisning av borested for hagevanning, Bygdøy.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Sonderboringer til 18 og 10 m i leire uten mulighet for grunnvannsuttak, Hyggen.
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for ca. 5000 pe. Foreslått forundersøkelser / dypsnitt i - Skjelbreia - Langvatn - området, - Varhol - Børresdal - området, - Malmedalen.
Vannforsyning bolig Sellevoll, Alversund.
Vannforsyning bolig Sellevoll, Alversund.
Vannforsyningen til 14 prosjekterte eneboliger. Tre alternativer for plassering av en dypbrønnsboring ble vurdert. Bergarten er båndet gneis relativt massivt utviklet.
Anorthositt, massivt utviklet. Dypbrønnsboring frarådet.
Vannforsyning bolig, Sekkingstad.
Fortsatt boring i diamantborhull påbegynt juli 1964. Borhullet er påsatt på V-siden av Lågen like over brua i Fåberg og er planlagt å gi et strategrafisk snitt gjennom den eokambriske sparagmittformasjonen ned til grunnfjellsspeneplanet. Dette ble fra først av antatt å ligge på ca. 200 m.'s dyp. Boringen var planlagt av professor Steinar Skjeseth og den geologiske ledelsen og bearbeidelsen av kjernemateriale skulle utføres av geolog J. O. Englund.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er sliregneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til endel hytter. Bergarten er gabbro. Brønnboring ble frarådet. Det ble anbefalt å utnytte en kilde i området.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for hagevanning/vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til campingplass.
Vurdering av vannforsyning til Folldal. Uttak av grunnvann fra løsavsetningene langs Folla synes dårlige. Kilde ved N. Geiteryggen gruve ble vurdert til å være et alternativ til vann- forsyningen.
Kalkstein med en tynn gjennomskjærende gang av rombeporfyr. 3 alternative plasseringer av et borhull ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til gårdsbruk.
Det var ønsket vann til 3 husholdninger. Bergarten forholdsvis massiv sliregneis. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til to boliger.
Det var ønsket vann til 6 husholdninger. Bergarten er gneis og anfibolitt. Boreplass ble tatt ut.
På eiendommen var en gammel brønn blitt drenert av kraftverkstunnel. Bore- brønnen til 120 m ga bare 10 l/t boret i område som er sterkt påvirket av tunnel. Bergarten er forholdsvis grovkornet gneisgranitt. Ny boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket ny vannkilde til rekonvalesenthjem og gårdsbruk, etter at kraftsverkstunnel hadde drenert eksisterende borebrønn i fjell. Det ble anbefalt å utnytte grunnvann fra løsmasser, da det var gravet prøve- brønner til 5 meters dyp.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hytter.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2, alternativt 4 familier. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til planlagt aldershjem. Boreplass ble tatt ut. Bergart migamitt.
Anvisninger av borested for vannforsyning til boliger.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning. Før boring anbefales løsmassene utprøvet ved sonderboring.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter og bolig.

Pages