8 results
Norges geologiske undersøkelse har etter oppdrag fra Statkraft foretatt en berggrunnsgeologisk kartlegging langs aktuelle tunneltraseer nord for rikdveg 520.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har etter oppdrag fra Foretaksutvikling A/S i Haugesund utført en kartstudie i åtte utvalgte kommuner i Rogaland (Forsand, Hjelmeland pg Suldal) og i Hordaland (Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Modalen) for å finne mulige pukkforekomster nær sjøen for eksport til Europa. Det er valgt ut områder hvor det er muligheter for å finne lyse bergarter. Det er foreslått 24 områder med mulighet for uttak.
Sub-till sediments at Rokoberget, Southeastern NorwayKåre Rokoengen, Lars Olsen, Synøve F.
Området i og rundt konsesjonsområdet til Lysit AS ved Hellvik i Eigersund er kartlagt med henblikk på anortosittenes farge. Den vestlige delen består av lys anortositt, som har endel mindre partier med mørkere anortositter. Den østlige delen av feltet er en rød-rosa anortositt. Grensen mellom den lyse og rød-rosa tolkes som tilnærmet vertikal. Det ble boret 14 hull, der borkakset ble logget. Rapporten viser hvitheten i de forskjellige borhull.
Analysene er gjort på oppdrag fra Lysit AS. Finfraksjonen fra pukkverket er undersøkt med XRF-hovedelementanalyser og hvithetsmåling. XRF analyser viser at det er noe kvarts i prøven. Det er gjort et separasjonsforsøk med magnet- separator for å forbedre hvitheten på materialet. Beste oppnådde hvithet er 89%. Flere anvendelser kan være aktuelle for materialet, men dette krever markedsundersøkelser.