29 results
Vannforsyning 3 boliger, Li på Sotra.
Boring frarådet.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut.
Vannforsyning boliger, Lekvenvågen.
Anvisning av borested for vannforsyning til landsted, Os.
Beskriver vannstand og komminikasjonsforhold i forbindelse med prøvepumping.
Forundersøkelse i forbindelse med grunnvannsforsyning til Odda tettsted. Undersøkelsene er utført på Jordalselvas delta i Sandvinvatnet. Det er foreslått utført en 20" rørbrønn til 30 m. dyp.
Vannforsyning bolig, Vågseidet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut. Risikobetont boring.
Vannforsyning bolig, Os.
Vannforsyning bolig, Hjelmås.
Vannforsyning boliger, Strøno.
Vannforsyning bolig Løtveidt.
Tett fylitt. Boring nærmest frarådet.
Vannforsyning til Kongshaug Folkehøgskole.
Antall profilkilometer 14100. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000 fot over terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1974. Prosjektleder H. Håbrekke.
Vannforsyning gardsbruk, Mongstad.
Vannforsyning boligfelt Eiknes.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut, men boring ansees som risiko- betont.
Vannforsyning bolig, Leirvåg.
Vannforsyning boliger, Hagavik.
Borplass ble anvist, men det ble presisert at boringen er risikobetont. (Grønnskifer).
To alternativer ble tatt ut for plassering av et eventuelt borhull.
Vannforsyning boligfelt, Bjørøya.
To alternative plasseringer av et eventuelt borhull ble tatt ut.