3 results
Astrid Lyså, forsker ved NGU, kåserer om historie og sitt feltarbeid på øya. 
NGU har vore i felt langs Altafjorden og samla inn nye kjerneprøver frå innsjøar, for presist å kunne bestemme alderen til dei ulike heva strandnivåa. Her er vår reise i bilder.