62 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Utarb. på grunnlag av Norges geografiske opmaalings rektangelkart. Utg av Norges geologiske undersøkelse Kristiania 1917[-21]. 5 kart bestående av Kristiania og Hønefoss samt deler av Fet, Nannestad og Flesberg i målestokk 100 000+ farveforklaring. Kartene forelå i 1917 og ble trykt i de følgende år.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Trykt i farger. Beskrivelse i NGU-rapport 91.260
Beskrivelsen finnes på kartet.

Pages