Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

182 results
Det er vurdert skadevirkninger på grunnvannsbrønner som følge av brudd på offentlig hovedavløpsledning i området. Foreslått nærmere undersøkelser.
Inkludert produktark (3 s.): Detljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Rosseland (foreløpig kart), Åseral kommune
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for ca. 160 pe. Anbefalt dypsnittundersøkelser.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.

Pages