15 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Vedlegg 1 til NGU rapport 2015.044.