Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

725 results
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Rye-Follonglo, Strond, Leira og Aurdal-Nordåker (foreløpige kart), Nord-Aurdal kommune
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Rye-Follonglo, Strond, Leira og Aurdal-Nordåker (foreløpige kart), Nord-Aurdal kommune
Plass for dypbrønnsboring i gneisgranitt ble anvist.
To alternativer for plassering av borhull i fjell ble tatt ut.
Vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning.
Uttak av borplassering i kambriske skifre for vannforsyning. Tvilsomt om en boring vil dekke behovet.
Vurdering av vannforsyning til Buvollen, Gausdal. 4 alternativer ble vurdert. Se også brev av 12/6-78. 1. Dypbrønnsboring i fjell 2. Uttak av grunnvann i løsavsetningen ved Gausa. 3. Utbedring av eksisterende vannverk. 4. Tilknytning til Follebu vannverk.
Plass for dypbrønnsboring i kvartssandslim anvist.
Fortsatt boring i diamantborhull påbegynt juli 1964. Borhullet er påsatt på V-siden av Lågen like over brua i Fåberg og er planlagt å gi et strategrafisk snitt gjennom den eokambriske sparagmittformasjonen ned til grunnfjellsspeneplanet. Dette ble fra først av antatt å ligge på ca. 200 m.'s dyp. Boringen var planlagt av professor Steinar Skjeseth og den geologiske ledelsen og bearbeidelsen av kjernemateriale skulle utføres av geolog J. O. Englund.
Kalkstein med en tynn gjennomskjærende gang av rombeporfyr. 3 alternative plasseringer av et borhull ble tatt ut.
Grunnvannsforekomst Otta ligger i løsmasser i en elvevifte under Otta sentrum og utgjør deler av et større grunnvannsmagasin i Gudbrandsdalen, som elvene Gudbrandsdalslågen og Ottaelva har bygd ut.
En tankbil som veltet forårsaket forurensning av en brønn.
Vurdering av grunnvannsmuligheter i fjell for div. steder i Søndre Land.
Uttak av borplassering i fjell for to boliger.
Plass for dypbrønnsboring ble anvist i steiltstående kvartsitt.
Grunnvannsforsyning til bolig Redalen. Erstatningsbrønn pga. veiarbeid.
Vurdering av skade på borebrønn pga. vegsprengningsarbeid.
Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger. Inkludert produktark (2 s.)
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Rye-Follonglo, Strond, Leira og Aurdal-Nordåker (foreløpige kart), Nord-Aurdal kommune
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Rye-Follonglo, Strond, Leira og Aurdal-Nordåker (foreløpige kart), Nord-Aurdal kommune
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nyheim-Strondafjorden, Øye, Leine-Sparstad og Finnset-Hensgardane, Vang kommune (foreløpige utgaver)
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nyheim-Strondafjorden, Øye, Leine-Sparstad og Finnset-Hensgardane, Vang kommune (foreløpige utgaver)
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nyheim-Strondafjorden, Øye, Leine-Sparstad og Finnset-Hensgardane, Vang kommune (foreløpige utgaver)
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nyheim-Strondafjorden, Øye, Leine-Sparstad og Finnset-Hensgardane, Vang kommune (foreløpige utgaver)
I forbindelse med flytting av grunnvannsinntaket for tettbebyggelsen på Kvam, er nye undersøkelser gjennomført med anbefaling om framtidig plassering på en øy i Lågen like nord for Kvam sentrum. Anlegget er bygd og tatt i bruk.
Vurdering av grunnvannsforhold/grunnvannsforsyning og avløpsforhold for 13 planlagte turistsentra/hyttesentra.
Det var ønsket å få vurdert eventuell sammenheng mellom 2 brønner, som tok vann fra samme magasin.
Beskrivelsen finnes på kartet.

Pages