3 results
På grunnlag av regional berggrunnsgeologisk kartlegging og tilgjengelig litteratur opp til 1977 blir det gitt en oversikt over berggrunnen i en del av indre Sogn.
Anvisning av boresteder for vannforsyning 38 steder på Vestlandet.