Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

227 results
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for ca. 500 pe. Anbefalt dypsnittundersøkelser ved NV - siden av vannet.
Ovarsiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for 300 pe. Foreslått forundersøkelser ved Haugen ( 4184 65385 og på nordsiden av elva ). Akutt behov for vann til to gårder foreslås løst ved liggende rørbrønn ( masseskifte ) ved elva ( 4207 65392 ).
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nomeland-Berg, Bjørgom og Helle (foreløpige kart), Valle kommune
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nomeland-Berg, Bjørgom og Helle (foreløpige kart), Valle kommune
Inkludert produktark (4 s.): Detaljerte kvartærgeologiske kart i bratt terreng - Nomeland-Berg, Bjørgom og Helle (foreløpige kart), Valle kommune
Undersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 1500 l/min. Seks områder vurdert, anbefalt forundersøkelser.
Beskrivelsen finnes på kartet.

Pages