Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

322 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Plotteversjon 2005
Plotteversjon 2004
NGU har logget to dype energibrønner på Oslo Lufthavn, Gardermoen. Det ble boret to brønner ned til 1500 m for å ta ut varme til å holde rusegropa på flyplassen isfri om vinteren. Det ble logget temperatur, ledningsevne i vann, total gammastråling, resistivitet i fjell og logging med akustisk televiewer. Hovedhensikten var å beregne temperaturgradient for NGU’s nasjonal temperatur database, men også oppsprekking var viktig å kartlegge.
Anvisning av boresteder for hagevanning til 6-8 boliger, Sogsti, Drøbak
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig, Hellvik i Bunnefjorden.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisninger av borested for vannforsyning til boliger etter brønnskader i forbindelse med veibygging.
I forbindelse med et større veiarbeid var det en rekke grunneiere som mente at deres brønner var blitt skadet. Rapporten gir en vurdering av forholdene, og anviser eventuell erstatningsform.
Forslag til beredskap/overvåking i forbindelse med grunnvannsforsyningen til forsvarets anlegg på Øvre Romerike. Bl.a. Trandum-Sessvoll-Gardermoen.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til enebolig.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til hytte.
Uttak av borplasser i gneisbergarter for vannforsyning til småbruk. Uttalelser etter befaring i 1978 og 1981.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til hytte.
Uttak av borplass i gneisbergart for vannforsyning til gårdsbruk.
Vurdering av muligheter for brønnboring i basalt og underliggende lagpakke av sedimenter og porfyrer. Mulighetene for å få vann før en har passert 125 - 150 m. basalt er meget små. Muligheter for vann i underliggende lag er gode.
Uttak av borplass i varierende vulkanske bergarter for grunnvannsforsyning til 2 - 3 husstander.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til boliger.
I forbindelse med sprenging av en kloakkgrøft, ble det påstått skade på 2 borebrønner i fjell. En vurdering av mulig årsakssammenheng blir gitt.

Pages