Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

322 results
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. Gammel gravet brønn bør utprøves før boring.
Anvisning av borested for vannforsyning til 8-10 hytter.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning/husholdning.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket vann til 2 bolighus. Boreplass i sliregneis ble tatt ut.
Omlegging av en fylkesvei resulterte i dårligere kapasitet i en nedenfor- liggende brønn.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Bergarten virket tett, og det var forurensninger i området. Boreplass ble tatt ut, men det ble anbefalt å få tilknytning til kommunalt vannverk.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Det var ønsket vann til husholdning og eventuelt til vanning av jorder. To boreplasser ble tatt ut. Bergart er grovkornet gneis.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig og hytte.
Beskrivelsen finnes på kartet.
I forbindelse med at riksvei 120 skal utvides/utbedres, ble det vurdert om arbeidet ville kunne skade 3 brønner i ømrådet. En vurdering blir gitt, og nye vannkilder ble påvist.
En borebrønn i fjell som ble boret for ca. 30 år siden, har gradvis gitt mindre vann. Nå må det bores en ny brønn. Boreplass ble tatt ut.
Boligfeltet ved Tøien gård, som forsynes med grunnvann fra fjellbrønner, hadde behov for tilleggsvann. 2 boreplasser i Nordmarkitt ble tatt ut.
Plassering av borebrønn etter at veiarbeid hadde ødelagt tidligere vannkilde. Bergarten er forholdsvis massiv gneis med strøk nord-syd og steilt fall mot øst. Boreplass ble tatt ut.
Grunnvannsforsyning til inntil 4 gårdsbruk. Bergart gneisgranitt. Boreplass tatt ut.
Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergart grovkornet gneis, tildels sliregneis.
Det var ønsket tileggsvann til eksisterende vannverk. I alt ble 4 boreplasser i fjell tatt ut.
Det var ønsket ny borebrønn i fjell for å forsyne 4 hus. En tidligere boret brønn på 55 m. blir fylt med leirslam. Boreplass ble tatt ut.
Vurdering av brønnskade i forbindelse med veiarbeide.
Vurdering av mulige brønnskader som følge av nyboret brønn.
Anvisninger av borested for vannforsyning til fem boliger.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Trykt i farger. Beskrivelse i NGU-rapport 91.260

Pages