Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

322 results
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk. Anbefaling om sprengning i gammelt borehull.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til flere boliger. Anbefalinger om utprøving av løsmassene langs Ela for rørbrønn evt. gravet brønn.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anbefaling av tiltak for utbedring av mislykket borebrønn. Hjelper ikke tiltakene, ble ny plan for ny boring anvist.
Anvisning av borested for vannforsyning til boliger og hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk, evt. også jordbruks- vanning.
En rekke enkeltvannforsyninger vil kunne bli ødelagt ved forurensning fra en søppelplass i det tenkte området.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk og bolig.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til Bergerudområdet.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til hyttefelt.
Omlegging av en fylkesvei resulterte i dårligere kapasitet/kvalitet i brønn.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til boliger.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for hagevanning/vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til campingplass.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Det var ønsket vann til 3 husholdninger. Bergarten forholdsvis massiv sliregneis. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 6 husholdninger. Bergarten er gneis og anfibolitt. Boreplass ble tatt ut.
Anvisninger av borested for vannforsyning til boliger.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter og bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til gartneri.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Grunnvannsforsyning til bolig. Gneisgranitt med endel amfibolittdrag. Boreplass er tatt ut.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til eiendom.
Anvisning av borested for vannforsyning til to boliger.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested til hagevanning.
Anvisning av borested til hagevanning, tre boliger.
For jordbruksvanning anbefales gravd brønn. Boreplass ble tatt ut, men antas å gi for lite vann.
Anvisning av borested for vannforsyning til planlagt bolig.
Anvisning av boresteder for tillegg vannforsyning til Hølen.

Pages