10 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Ved boring i lavabergarter har en kommet inn i en uanminnelig massiv porfyr som opptrer i Lommedalsområdet ( rombeporfyr nr. 6 ). Det er vanlig at en må bore gjennom denne bergarten uten å finne vann. I dette tilfelle kom vanninnslaget på 128 meters dyp, og det ble ikke aktuelt å benytte den al- ternative borplass som ble tatt ut under befaringen.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. (Feilmerket O-76068)
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anbefalinger for utbedring av gravet brønn, for vannforsyning til hytter og teltleir.
Uttak av borplasser i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til 3 hus- stander i 2 hus.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Det var ønsket vann til to familier. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis.