2 results
Det er gjort en sammenstilling av olivin- og serpentinittforekomster i de fire nordligste fylker i Norge som har et areal på utgående større enn 20.000m2. Til sammen inneholder denne sammenstillingen informasjon om 173 forekomster hvorav 30 i Finnmark, 29 i Troms, 90 i Nordland og 24 i Nord-Trøndelag.
Forkortet The sedimentary sequence in the subsurface of the Beitstadfjord (Mid-Norway) has been assessed with regard to its suitablility for long-term storage of CO2. This study is part of the EU-funded CO2STORE project and was stimulated by the geographical proximity of the Beitstadfjord Basin to a planned power plant in Skogn where CO2 may be captured from the flue gas stream.