4 results
The Caravarri Formation of the Kaukokeino Greenstone Belt, Finnmark, North Norway: a Palaeoproterozoic foreland basin succession.Tore Torske, Steffen G.
Det er gjort en sammenstilling av olivin- og serpentinittforekomster i de fire nordligste fylker i Norge som har et areal på utgående større enn 20.000m2. Til sammen inneholder denne sammenstillingen informasjon om 173 forekomster hvorav 30 i Finnmark, 29 i Troms, 90 i Nordland og 24 i Nord-Trøndelag.
På oppdrag fra Store Norske Gull A/S har NGU utført elektromagnetiske og magnetiske målinger på 11 objekter i Krasjok-området. Hensikten med målingene var detaljkartlegging av anomalier påvist fra tidligere målinger fra helikopter.
Forkortet: The Pasvik groundwater-monitoring project started with the establishment of three monitoring stations in Skjellbekken, Svanvik and Karpdalen at the end of September 2003. Skjellbekken station is about 30 km Southwest of Nikel, Svanvik is about 7 km west of Nikel while the Karpdalen is about 25 km NNE of Nikel. All three wells are established in quaternary desposits and are equipped with PEH casing suitable for groundwater chemistry monitoring.