333 results
Plass for dypbrønnsboring i gneisgranitt ble anvist.
To alternativer for plassering av borhull i fjell ble tatt ut.
Vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning.
Uttak av borplassering i kambriske skifre for vannforsyning. Tvilsomt om en boring vil dekke behovet.
Vurdering av vannforsyning til Buvollen, Gausdal. 4 alternativer ble vurdert. Se også brev av 12/6-78. 1. Dypbrønnsboring i fjell 2. Uttak av grunnvann i løsavsetningen ved Gausa. 3. Utbedring av eksisterende vannverk. 4. Tilknytning til Follebu vannverk.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk. Anbefaling om sprengning i gammelt borehull.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til flere boliger. Anbefalinger om utprøving av løsmassene langs Ela for rørbrønn evt. gravet brønn.
Anvisninger av borested for vannforsyning til planlagte boliger.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anbefaling av tiltak for utbedring av mislykket borebrønn. Hjelper ikke tiltakene, ble ny plan for ny boring anvist.
Anvisning av borested for vannforsyning til boliger og hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig (Thorleif Haugs vei)
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger og vanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk, evt. også jordbruks- vanning.
En rekke enkeltvannforsyninger vil kunne bli ødelagt ved forurensning fra en søppelplass i det tenkte området.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk og bolig.
Det var ønsket vann til en enebolig (Moltebergveien). Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en planlagt enebolig (Molteberveien). Boreplass ble tatt ut. Berg- arten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en enebolig og noe vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til Bergerudområdet.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til hyttefelt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et leirsted. Brønnboring ble frarådet.
Vann til enebolig. Grovkornet Nordmarkitt, forholdsvis godt oppsprukket, men bratt terreng kan gi dyp boring. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en rekke steder i kommunen. Boreplasser ble tatt ut.
En rekke brønner langs Tokkeverkenes overføringstunneler ble vurdert, da grunneierne hadde påstått at brønnene var blitt skadet.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Tidligere boret til 50 m uten resultat. Ny boreplass ble tatt ut. Bergart granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en husholdning. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Det var ønsket vann til en enebolig Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis.
Omlegging av en fylkesvei resulterte i dårligere kapasitet/kvalitet i brønn.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk og jordbruksvanning.
Vanninntaket i Sjoarkjelda kan økes ved bedre utnyttelse av kildehorisonten.
Anvisning av borested for vannforsyning til foreningshytte.
Plass for dypbrønnsboring i kvartssandslim anvist.
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk med antatt behov ca. 2000 l/t. Gode grunnvannsmuligheter i løsmasser, anvist 3 prøveborinsplasser i fjell.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning, gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til Enger vannverk. Videre an- befalinger om utbedring av naturlig kilde.

Pages