29 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Vannforsyning boliger, Lekvenvågen.
Anvisning av borested for vannforsyning til landsted, Os.
Beskriver vannstand og komminikasjonsforhold i forbindelse med prøvepumping.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut.
Boring frarådet.
Vannforsyning bolig, Leirvåg.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut, men boring ansees som risiko- betont.
Tett fylitt. Boring nærmest frarådet.
Borplass ble anvist, men det ble presisert at boringen er risikobetont. (Grønnskifer).
To alternativer ble tatt ut for plassering av et eventuelt borhull.
Vannforsyning gardsbruk, Mongstad.
Vannforsyning boligfelt Eiknes.
Vannforsyning bolig, Vågseidet.
Vannforsyning bolig, Hjelmås.
Vannforsyning til Kongshaug Folkehøgskole.
Vannforsyning bolig, Os.
Vannforsyning boliger, Strøno.
Vannforsyning boliger, Hagavik.
Vannforsyning boligfelt, Bjørøya.
Vannforsyning 3 boliger, Li på Sotra.
Vannforsyning bolig Løtveidt.
Antall profilkilometer 14100. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000 fot over terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1974. Prosjektleder H. Håbrekke.
Forundersøkelse i forbindelse med grunnvannsforsyning til Odda tettsted. Undersøkelsene er utført på Jordalselvas delta i Sandvinvatnet. Det er foreslått utført en 20" rørbrønn til 30 m. dyp.
To alternative plasseringer av et eventuelt borhull ble tatt ut.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut. Risikobetont boring.