9 results
Det var ønsket tilskuddsvann til vannverket. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til endel av den bebyggelse som Sanatoriet er forpliktet til å skaffe vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var Det var ønsket mer vann til boligfeltet. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en planlagt utbygging for ca. 2000 personer. Det blir gitt en vurderin av muligheten for å skaffe tilstrekkelig med grunnvann.
Det planlegges en større boligutbygging, og vannbehovet var anslått til ca. 30 000 l/time. Sted for prøveboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket å få en vurdering av om sprengningsarbeider i stein- bruddet kunne ha skadet en brønn.
Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning.
Antall profilkilometer 400. Profilavstand 250 meter. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble dessuten utført elektromagnetiske og radiometriske målinger. Målingene utført 1968. Prosjektleder H. Håbrekke.
Det var ønsket vann til ca. 15 eneboliger. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.