3 results
Forekomsten har vært kjent fra ca. 1880. Oppdragsgiver ønsket en undersøkelse av området omkring forekomstene for om mulig å fastslå nærmere malmfeltets utstrekning. Det ble målt et felt av 1 700 meter lengde langs det aktuelle strøk. Ved målingene ble det observert en rekke magnetiske anomalier av tildels sterkt skiftende karakter. Den mest sammenhengende anomali går langs høyderyggen ca. 50 meter vest for Forslandsgruva og kan skyldes en magnetittsone av be- tydelig utstrekning.
Oppgaven var å foreta magnetisk kartering av jernmalmfeltet i Lonkanfjord. Det ble målt i to områder. Det ene er Memuru som ligger i ca. 200 m høyde innerst i dalen og det andre er Slottsfjell som ligger i ca. 50 m høyde nord for fjordbunnen. De angitte koordinater er noe usikre. Resultatene er angitt på magnetiske kart i målestokk 1:1000.
Boringene foregikk på grunnlag av resultatene fra magnetiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 147 og nr. 178. Det ble boret ett hull som ble påsatt horisontalt fra en stoll og boret i en lengde av 89,51 meter. Det ble truffet to 5 cm. soner og en 40 cm. sone av magnetitt.