1 results
Som ledd i prosjekteringen av et kraftverk i Vrenga - Gjuva-vassdraget ønsket oppdragsgiver å få fastlagt overdekkets mektighet på et antall steder innenfor triangelet Kjørkjevann - Våtvann - Maugerud. De nedenfor koordinatfestede punkter angir dette triangelet. Det ble utført målinger etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.