3 results
Det var stilt som oppgave å få undersøkt eventuell utstrekning av blyfore- komsten som er avdekket i et skjerp ca. 500 meter vest for Geitvann. Videre skulle det undersøkes om det i nærliggende områder skulle finnes hittil ukjente forekomster. Feltet er sterkt overdekket. Det ble utført vanlige 500 per.el.magn. kond.målinger (Turam). Dessuten ble det gjort forsøk med el. magn. potensialmålinger samt selvpotensialmålinger.
Suolomaras jernmalmfelt ligger ca. 35 km sydvest for Karasjok tettsted, på østsiden av elvene Karasjokka og Bautajokka. I dette feltet ble det påtruffet 3 malmforekomster. Forekomsten Suolomaras I ble detaljmålt magnetisk og det ble dessuten forsøkt tyngdemålinger. Suolomaras II (også benevnt Guoikkavarre) ble rekognosert magnetisk, likeledes forekomsten på Njuovcokka. Den geologiske undersøkelse omfattet et område av størrelsesorden 125 - 150 km2. Det henvises forøvrig til H.
Dessverre foreligger ingen ferdig rapport over undersøkelsene, men i rapport- arkivet ligger det innbundet kartskisser som viser noe av det som er gjort, særlig den geofysiske del. Det ble utført kryssringmålinger i de to områder som er nevnt ovenfor, kartskissene viser de påviste ledere. Geologiske under- søkelser ble foretatt i området Gaggavann- Silbbacokka. Området har en ut- strekning på 40 -50 km2 og fremgår av kartskissene.