1 results
I et år med fallende råvarepriser over hele linjen står litium fram som en vinner.