4 results
We are pleased to welcome you to the Fourth 'PAST Gateways' (Palaeo-Arctic Spatial and Temporal Gateways) International Conference which will take place in Trondheim, Norway on May 23-27, 2016.
Vi inviterer med dette representanter fra akademia og næringsliv til Trondheim til en todagers konferanse om forskning i regi av International Ocean Discovery Program (IODP).
Ti år med havbunnskartlegging.
Ny kunnskap fra områdene nord for Svalbard, er blant temaene når Mareano-konferansen arrangeres i Oslo 17. oktober. Alle interesserte er velkommen til å melde seg på. Hovedtema på konferansen er: