1 results
Den noe kryptiske forkortelsen HAFS representerer de fire kommunene Hyllestad, Askevoll, Fjaler og Solund, men de har også kommunen Gulen på laget.