1 results
Overdekkets tykkelse skulle bestemmes i et område på sydsiden av elven Skamåni. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.