2 results
Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble også utført radiometriske målinger. Målingene ble utført 1961. Prosjektleder I. Aalstad, H. Håbrekke.
Overdekkets mektighet skulle fastlegges ved seismiske refraksjonsmålinger langs en prosjektert damakse ved Rensvann og langs et parti av en tunneltrase`. Dessuten skulle måles profiler over en nærliggende morene for å belyse kvantiteten av de tilstedeværende masser.