42 results
"Geologi for samfunnet" ble første gang brukt som slagord for Norges geologiske undersøkelse (NGU) for tjue år siden.
Vann er mer enn vann, det er også oppløste mineraler, organiske partikler og bakterier. Grunnvann i fjell er en skjermet vannkilde, det inneholder lite organisk materiale og bakterier, men kan likevel inneholde stoffer som ikke er bra for deg.
NGU har i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt ut "Geokjemisk atlas for Norge - del 1: Kjemisk sammensetning av flomsedimenter". Dette sier forfatterne om atlaset:
I denne boka presenteres vakre trønderske landskap fra hav til høgfjell sammen med historien om hvordan Nord-Trøndelag og Fosen ble til.
This book is the first ever compilation of mineral deposits and metallogenic areas in Fennoscandia. It describes the major metal deposits and all the 168 metallogenic domains defined in Norway, Sweden, Finland and NW Russia.
The spectacular monuments and cities of the ancient Near East are testament to an industrial past where large-scale stone procurement remains unequalled.
I 2002 publiserte NGU et geologisk kart over Nord-Europa i målestokk 1:4 millioner. Dette heftet beskriver nærmere de geologiske forholdene geologien i de 24 landene og tre sjøområder som omfattes av kartet.
Naturens flotte mineraler har fascinert menneskene i årtusener. Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som skaper de utroligste former og farger.
Narvik kommune har en svært variert og meget spennende geologi. NGU og Narvik kommune ønsker med denne boken å gjøre kunnskap om det geologiske mangfoldet tilgjengelig ut over geologenes rekker.
Under den siste istid var det kaldt, veldig kaldt, i Norge. Landskapet må ha liknet det på Grønland. En stor iskappe dekket innlandet, og Trondheimsfjorden strakk seg helt til Jonsvannet, Klæbu og Selbusjøen, hvor hav møtte is.
Mjøsområdet historie strekker seg langt tilbake i tid.
Presise og entydige definisjoner av sprekker i fjell har både praktisk og økonomisk betydning for store konstruksjonsarbeider, for grunnvann og grunnvarme, og for forekomster av naturstein og pukk.
Korleis har det storslagne landskapet langs Rallarvegen fått si form? Vi inviterer deg med i tidsmaskina til å sjå korleis is, eld og vatn har bygd opp og rive ned landskapet til den forma det har i dag.
Geologiske severdigheter langs bil- og sykkelstier og turstier i Alvdal. Med kvartærgeologisk kommunekart i M 1:60 000.
Svalbard has been a key area for the study of Arctic Triassic successions for over a hundred years.
Increasing urbanisation challenges the sustainability and resilience of cit-ies world-wide. At the same time, often overlooked are the resources and opportunities in the ground beneath cities.
Anortosittprovinsen i Rogaland er, som navnet antyder, kjent for sine store forekomster av bergarten anortositt. Området er lite overdekket med løsmasser, slik at berggrunnen er synlig over nesten hele provinsen.
In the1980's there was great interest in prospecting for oil, gas and minerals in Spitsbergen.
Finlands geologiske undersøkelse har, i samarbeid med natursteins-eksperter i Norge og Sverige, utgitt dette heftet om nordisk naturstein. Heftet utgis i UNESCO's "Geological science series".
Den unike gruvebyen Røros er anerkjent som "verdensarv" av UNESCO. Få steder er det sterkere sammenheng mellom geologi i natur og kultur. Røros vokste fram på grunn av ressursene som fjellet ga.
Denne turboka tar deg med på en tidsreise gjennom mange hundre millioner år.
The geology of the region, which still today represents exploration frontiers, is illustrated by a series of geophysical and paleogeographic maps, which are based on the integrated knowledge from Russian and Norwegian institutions.
Rana-distriktet har fra gammelt av vært kjent som et geologisk spennende område med mineralske ressurser av mange slag. Bergverksdriften har lange tradisjoner her og har gitt levebrød til mange opp igjennom tidene.
A compilation of the present knowledge of the Quaternary geology of Norway. About the landscape development, the glacial history, the record of deposits during the last 300,000 years, and the neotectonics in Norway and adjacent areas
På bunnen av Barentshavet ble det nylig oppdaget et stort krater som oppsto da et himmellegeme kolliderte med jorda. Forskerne har gitt det navn fra norrøn mytologi: Mjølnirkrateret.
Rørosområdet er et klassisk geologisk område, ikke minst gjelder dette sporene etter innlandsisen og isavsmeltingen.
This is a review of the structural and tectonic evolution of the Old Red Sandstone (ORS) of Svalbard put into the context of current regional geological understanding.
Utgivelsen av denne boka markerer avslutningen av "Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Troms fylke". Programmet har foregått fra 1997-2002 i et samarbeid mellom NGU og Troms fylkeskommune.
Geologiske ressurser har alltid stått sentralt i samfunnet, fra steinalder, via bronse- og jernalder, til dagens oljealder.
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society.
Hva om Charles Darwin ikke dro til Sør-Amerika, men i stedet gjennomførte sin vitenskapelige dannelsesreise i Norge?
The Skagerrak is an area of considerable interest, in terms of both environmental and industrial issues. Sedimentary rocks, generally of the same type as in the North Sea, provide a potential for economic hydrocarbon resources.
Har landskapet i Oslo og Akershus en historie? Hvorfor preges Østlandet av småkuperte åser og jordbruksland, mens bratte daler og dype fjorder kjennetegner Vestlandet? Svarene finnes i den geologiske historien.
I boka "Til bunns i Barentshavet" presenteres for første gang resultater fra MAREANO-programmet for et bredt publikum.
Geologiske forhold virker inn på vår hverdag uten at vi kanskje er klar over det. Bruk av digital geologisk informasjon gjennom geografiske informasjonssystemer (GIS) innen lokal areal- og ressursforvaltning kan gi:
Nidarosdomen hviler på et grunnfjell av steintradisjoner som ble etablert i Midt-Østen og Det gamle Egypt. Det fortsatte med romerne for 2000 år siden. Deres middelalderske etterkommere tok med seg kunnskapen fra England til Norge.
En oversikt med ekskursjonsforslag. Varangerhalvøyas geologi er mangfoldig og spennende, og kyststripen har lenge vært et yndet sted for å studere bergarter og geologiske prosesser som har formet det landskapet vi ser i dag.
Området ved polarsirkelen, med Svartisen som det naturlige midtpunktet, er et spennende reisemål for naturinteresserte mennesker.
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spilt en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei.
Norway has a vast marine territory and harvest great wealth from the sea. Despite this dependency on the sea, our knowledge of the seabed environment has remained suprisingly poor, but is now increasing.

Pages