14 results
I forbindelse med NGUs grafittundersøkelser på Vikeid, Sortland kommune i Vesterålen, ble det sommeren 1992 utført CP-målinger på bakken og i borhull, samt SP-målinger på bakken. Hensikten var å klargjøre forskjellige soners størrelse og innbyrdes beliggenhet, samt eventuelt å finne nye mineraliser- inger. Ved Litlehornvatnet har en ved CP-målinger kartlagt flere grafitt- soner, men deres størrelse, mektighet og gehalt av grafitt gjør området som helhet lite interessant.
Det er utført et diamantboringsprogram i hovedbruddet ved Håkonhals pegmatitt. Ialt er det boret 142 m fordelt på 9 korte hull. Det er påvist 9000 tonn kalifeltspat som tilfredstiller kravet til elektro- porselen. Feltspaten ligger på en dybde av 10-15 m, og dette vil medføre svære brytnings- og oppfaringskostnader.
The geological lineament pattern on the island of Hinnøya, Vesterålen archipelago in Norway, was studied by means of remote sensing techniques. One quarterscene of Landsat TM covering 90 km x 90 km with a spatial resolution of 30 m, registered 900720, was used to extract these structural features.
Sommeren 1992 ble endel mindre grafittforekomster i Bø og Øksnes kommuner, undersøkt og prøvetatt. Ved Hjellsandvika på den sydlige delen av Skogsøya, opptrer en minimum 3 m bred grafittskifer med et gjennomsnittlig karboninnhold på 23%. Grafitten er grovflakig, men beliggenheten er ugunstig for evt. drift hvis tilstrekke- lige tonnasjer er tilstede. Ved Kråkeberget innerst i Møklandsfjorden, har det tidligere vært drift på en 2m bred grafittskifer. Gjennomsnittlig karboninnhold er på 21%.
I forbindelse med undersøkelser av Melkedalen Cu-Zn-forekomst, har NGU utført CP-målinger på bakken og i de fleste borhull. I tre av borhullene ble det i tillegg også utført ledningsevnemålinger. CP-målingene på bakken har vist at forekomstens strøkutstrekning er ca. 1000 m, og ikke 500 m som tidligere antatt.
I 1992 ble det utført røsk og geologisk kartlegging av flere steiltstående grafittmalm kropper NV for Hornvann i Sortland kommune. Grafittmalmens utgående varierer fra 3-7m mektighet.Karboninnholdet i malmen varierer fra ca. 8% til 41%, med et gjennomsnitt på 28.2% Grafittmalmen er grovflakig og av god kvalitet. Malmen opptrer i to kropper, begge linjalformete. Den nordre av disse faller 60-70o mot SV og med bratt stupning mot S. Den søndre er steiltstående med liten stupning.
An interpretation of aeromagnetic, gravimetric and petrophysical data from the Norwegian Sea between 67°N and 71°N is reported. Most of the magnetic and gravity anomalies within the survey area may be interpreted in terms of a fault-related basement relief. Depth to basement estimates based on gravity and aeromagnetic data are 5 km and 10 km, respectively, in the Ribban Basin.
An integrated study of geophysical data from the offshore and onshore areas of northern Norway between 67° and 71°N was carried out as a collaboration project between Elf Petroleum, Norsk Hydro, The Norwegian Petroleum Direc- torate, Statoil and the Geological survey of Norway. The interpretation of aeromagnetic, gravimetric and petrophysical data was integrated with mapping and palaeomagnetic dating of post-Caledonian faults on land.
Lineament patterns in the coast-region from Lofoten to Loppa, is investigated. Exposure of fault-rocks show a variety of modes of deformation from ductile to brittle.Relative movements are indicated in some places, showing small strike-slip components and large vertical components. The area represents an elevated substratum for post-Caledonian basin-sediments.
The report presents the corelog for 47 diamond-drillholes (total corelength: 3430 m) drilled by A.S. Sulfidmalm and Terra Mining A/S in the periods 1980-82 and 1985-86, respectively. From the corelogs, the summary corelog-diagrams and the drillhole profiles several conclusions can be drawn regarding ore control and ore genesis. The native gold being generally fine-grained (1-100 um) is strongly intergrown with arsenopyrite and is only locally found as tiny visible grains.
Bodø-Glomfjord-regionen inneholder et betydelig antall wolfram-(scheelitt) mineraliseringer. Scheelitt opptrer disseminert i karbonatholdige glimmerskifre i turmalinitter, på kvartsganger, pegmatitter og i skarnmineraliseringer. Undersøkelsene indikerer at wolframforekomstene er nært assosiert med skyve- soner eller på overgangen mellom flanke og ombøyning av kilometerlange folder (F3-folder i Bodø-Glomfjord-regionen).
Etter henvendelse fra Nordland Betongindustri A/S har NGU utført prøvehentende boringer med Nemek borerigg i grusavsetningen i Fonndalen. Hensikten med undersøkelsene har vært å vurdere gunstigste retning for utvidelse av dagens massetak. Undersøkelsen bygger i stor grad på NGU's tidligere arbeider i dette området. Undersøkelsen er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Nordland Betongindustri A/S. Områdene ved borhullene 2 og 3 peker seg ut.
Sub-till sediments at Rokoberget, Southeastern NorwayKåre Rokoengen, Lars Olsen, Synøve F.
Beskrivelsen finnes på kartet.