1 results
Målingene som i 1949 ble utført ved Kirkholt i Romunstadbygda (GM Rapport nr. 70) skulle fortsettes i vestlig retning. De opptredende ledende soner skulle følges så langt de var påvisbare og det skulle etter hvert foretas røsking på sonene i den utstrekning forholdene tilsa dette. Oppdragsgiver ville samtidig utføre boringer. Målingene skulle fortsatt foregå etter kryss- ringmetoden. Det ble målt 11-12 km langs det aktuelle strøk.