4 results
Undersøkelsesboringer i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsav- setninger.
Rapporten beskriver resultatene av geologiske undersøkelser og diamantboringer utført i 1961. Sande dam er senere omdøpt til Follsjø dam.
Rapportene beskriver resultatene av undersøkelsene ved Gråhaugen dam (senere kalt Gråsjø dam) utført 1961. Undersøkelsene har bestått av geologisk kartlegging og diamantboring.