Content type

Publication type

Publication series

Year published

County

3 results
Brev: 2327/70G Hotellets vannbehov er oppgitt til 1000 l/t. Dette ble ansett mulig å skaffe ved to fjellboringer. To boresteder i gneisen ble anvist, med boreretning N230 mot SV i vinkel 60 med horisontalen mot sprekkesystem.
Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning.
Det var ønsket å få en vurdering av muligheten for å skaffe grunnvann i området. Forslag til undersøkelsesprogram for å prøve mulighetene for grunnvann i løsmasser blir gitt.