6 results
Det var ønsket vann til fjellstuen. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Rapporten inneholder dels en oppsumering av tidligere undersøkelser og dels resultatene fra nye undersøkelser av innsamlede prøver bl.a. fra vegskjering mellom Søve Gruver og Fehn gruver, skjerp i Bolladalen og jernmalmgang ved grunnstollen i Fehngruvene. Rapporten inneholder også følgende bilag: I. Analyserapporter fra IFA. II. Analyserapporter fra NGU. III. Rapport angående oppredningsforsøk fra Ing. Krogh, NTH. IV. Mineralogiske undersøkelser utført ved NGU under ledelse av T. L. Sverdrup.
Det var ønsket å få en vurdering av mulig sammenheng mellom en kraftverkstunnel og redusert kapasitet i en sprengt brønn.
De foreliggende magnetiske målinger ble utført på annmodning av Egil Sæther som har kartlagt feltet geologisk. Målingene ble foretatt av R. Ingdahl og R. Kirkeeng. Ø.Logn har utført videre bearbeidelse av målingene og beskrevet det magnetiske kart. Egil Sæther fore- tar i rapporten en vurdering av de magnetiske målingene på grunnlag av geo- logien i feltet.
Detvar ønsket vann til det planlagte hotellet. Overflatevann, alternativt grunnvann ble vurdert. Sted for eventuell brønnboring i fjell ble tatt ut.
Boringene be satt igang først på nyåret og første borskiftet var 24. januar. Geolog Sverre Svinndal foretok først en befaring i feltet og drøftet plassering av hullene sammen med disp. Walther Tveit, Kragerø, som driver bruddet og ing. Velken fra Fiskaa Verk som er avtager av kvartsen. Boringene ble utført på et skift med en Longyear Prospector bormaskin med elektrisk motor. Det ble boret i alt 192,75 m. fordelt på 5 hull og boringene ble avsluttet 1. mars 1969.