6 results
Målingene gjaldt prosjektering av fremtidig vannforsyning til Årdal kommune. Det ble målt løsmassemektigheter opp til ca. 80 m.
Vurdering av grunnvannsmuligheter for vannforsyning til A. Leirvik B. Rysjedalsvika C. Sørbøvågen
Fikk i oppdrag og undersøke fundamenteringsforholdene ved: A. Skavlen TV - sender, Nord Trøndelag. B. Bringa TV - omformer, Sogn og Fjordane. C. Vega TV - sender, Nordland. Befaringen ble foretatt på alle steder i tidsrommet 27 april - 29 juli 1972.
Oppdraget er gitt av Stryn kommune ved tiltakssekretæren, og gjelder under- søkelse av skiferfelter i Utvik. Tidligere har det vært tatt ut skifer på tre forskjellige steder i det be- farte området. Disse forekomstene ble befart. Av disse er bare en interess- ant (koord. 664 552). Selv om det også i denne sonen finnes mange forurens- ninger, opptrer det enkelte partier med brukbar skifer. Noen større helle- produksjon er ikke mulig i de avdekkede partier av sonen.
Vurdering av grunnvannsforhold/grunnvannsforsyning til tettsteder i Stryn kommune