5 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Antall profilkilometer 630. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1970. Prosjektleder H. Håbrekke.
Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1970 geokjemiske bekkesedimentundersøkelser i et ca. 200 km2 stort område nordøst for Askvoll. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resultatene av under- søkelsene.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Etter forespørsel fra Petter Fjærestad ble det 27/6-1970 foretatt en skiferbefaring på gården Fjærestad, Hovden i Vik. Her finnes to nedlagte, gamle små brudd i takskifer. Bergarten i området består av glimmerskifer, nærmest fløssfjell enkelte steder, andre steder massiv og tykkbenket. Innimellom opptrer smale soner hvor man kan finne brukbare heller. Disse smale sonene er tildels foldet og gjennomsatt av kvartsårer og linser. Hele området er forøvrig mye foldet.