2 results
Vurdering av grunnvannsforsyning til A. Nils T. Fardal, Fardal B Kommunalt byggefelt, Slinde.
Rapporten behandler anorthosittprøver tatt på 8 steder på begge sider av Sognefjorden fra Lærdal til ytre del av Aurlandsfjorden. Prøver ble tatt for mineralogisk undersøkelse og fallprøve. Kvaliteten og fargen på bergarten er positiv etter de krav våre vegmyndigheter setter til bergarter som asfalttilslagsmateriale.