Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

694 results
Malmfeltet på Hersjøhøgda er tidligere undersøkt ved Turammålinger i 1948 og 1971. EM borhullsmålinger ble forsøkt i 1971. I 1969, 70 og 71 ble det utført røsking og boring. Hersjøforekomsten består av flere malmkropper/linser som stikker 35-50 grader mot dypet i vestlig retning. A-malmen synes å være størst De nye målinger hadde som formål å kartlegge A-malmen noe nøyere. Spesielt var det av interesse å få akseretningen sikrere fastlagt.
Undersøkelsene inngår i en serie forsøksmålinger ( Råna, Feragen, Ertelien, Høgåsen, Skjækerdalen) med det formål å undersøke geofysiske metoders an- vendbarhet for påvisning av nikkel- og kromforekomster. Feragen kromfelt er beskrevet av bergingeniør G. Engzelius (eksamenarbeide NTH 1940) og av dr. G. Richter (tysk, datert Oslo 1943). I en peridotitt- formasjon av omfang 5,3 x 3,2 km ligger en rekke skjerp og gruber hvor det vesentlig i forige århundre, har foregått drift på krom.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Trykt i farger; Beskrivelse i NGU Skrifter nr.72
New data on Upper Ordovician conodonts from the Trondheim Region, Central Norwegian CaledonidesT. Ju Tolmacheva, David Roberts Page(s): 5-15
Nidarosdomen hviler på et grunnfjell av steintradisjoner som ble etablert i Midt-Østen og Det gamle Egypt. Det fortsatte med romerne for 2000 år siden. Deres middelalderske etterkommere tok med seg kunnskapen fra England til Norge.

Pages