4 results
Boring frarådes. Samling av takvann anbefales.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til to småbruk.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til drift av radarstasjon. Vannbehovet er lite.
Vannstanden i en borebrønn i fjell har gradvis sunket til et nivå under pumpen som sitter fast i borhullet. En råsprengt vanntunell går rett ved borhullet i et nivå som er noen få meter høyere enn bunnen av boringen. Det er sansynlig at en har fått en gradvis oppløsning av mineraler på sprekkeflater slik at det i løpet av ca. 25 år har blitt forbindelse mellom borebrønnen og vanntunellen. Tunellen drenerer derved boringen. Sprengningsarbeider i nivå med toppen av boringen, og ca.