6 results
Det var ønsket ny vannforsyning til Østmarksetra, da det gamle borehullet fra 1920 - årene nå ga for lite vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et hus. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en planlagt bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Eiendommen har en borebrønn som nå svikter pga. en vanntunnel som bygges i nærheten. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ut.